Bajzíková, Eugénia

Text hesla

Bajzíková, Eugénia, 28. 1. 1937 Šaľa — slovenská jazykovedkyňa. R. 1961 – 75 pôsobila na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, od 1975 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1981 – 89 vedúca katedry), 1986 – 89 prorektorka UK; 1997 profesorka. Venuje sa výskumu gramatiky, najmä syntaxe súčasného slovenského jazyka, a teórii textu. Autorka viacerých štúdií, jej monografie Úvod do textovej syntaxe (1979) a Slovenský jazyk – Textová syntax (1995) sú základnými prácami zo slovenskej teórie textu.

Zverejnené v auguste 1999.

Bajzíková, Eugénia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajzikova-eugenia