bajok

Text hesla

bajok, bajocien — stupeň (vek) strednej jury, ktorý 1847 definoval A. d’Orbigny. Hlavné skameneliny sú amonity (→ amonitotvaré) Sonninia sowerbyi, Otoites sauzei, Stephanoceras humpriesianum a Parkinsonia parkinsoni. Na Slovensku patria do bajoku rozličné typy vápencov v bradlovom pásme a krížňanskom príkrove. Nazvaný podľa francúzskeho mesta Bayeux.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. januára 2017.

Bajok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajok