Bajkonur

Text hesla

Bajkonur — hlavný ruský kozmodróm. Leží na území Kazachstanu asi 200 km východne od Aralského jazera (47°57’ 54’’ sev. šírky, 63°18’ 18’’ vých. dĺžky) v nadmorskej výške 90 m, rozkladá sa na ploche okolo 6-tis. km2 (celkove sa využíva asi 45-tis. km2); výstavba sa začala 1955. Jeho súčasťou je aj pristávacia dráha pre raketoplány.

Miesto vypustenia prvej umelej družice Zeme (1957), kozmických sond Luna (1959), Venera 1 (1961), Mars 1 (1962) a Vega 1 (1984), miesto štartu J. A. Gagarina (1961), ako aj prvého československého kozmonauta V. Remeka (1978) a prvého slovenského kozmonauta I. Bellu (1999). Štartovali odtiaľ všetky pilotované kozmické lode Vostok, Voschod a Sojuz, štartujú tam aj bezpilotné lode Progress, ktoré zásobujú Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Okrem štartov družíc s vedeckým cieľom (vrátane telekomunikačných družíc) sa Bajkonur od 2005 využíva aj na komerčné ciele. Po celý čas svojej existencie sa využíva aj na testy vojenských rakiet s krátkym či s dlhým doletom. Od 1994 (po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu) si na základe zmluvy prenajíma Rusko Bajkonur od Kazachstanu, 2004 bol prenájom predĺžený do 2050.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

Bajkonur [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajkonur