Bajcsy, Július

Text hesla

Bajcsy [-či], Július, 12. 12. 1930 Nové Zámky — slovenský elektrotechnik. R 1953 - 2000 pôsobil na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, 1990 - 1994 vedúci Katedry merania; 1990 profesor. Zaoberal sa teoretickými otázkami merania fyzikálnych (najmä elektrických) i nefyzikálnych veličín (meranie množstva vedomostí, programované vyučovanie a testové skúšky), analýzou citlivosti elektrických obvodov a problémami technickej diagnostiky. Tvorca prvých československých vyučovacích strojov (vyučovací a skúšací stroj Repex). Autor alebo spoluautor 7 knižných publikácií napr. Elektrické meranie: Programované úlohy (1980), Automatické systémy merania riadené počítačmi (1986), 25 vysokoškolských učebných textov, 60 vedeckých článkov, 126 populárno-vedeckých článkov a 7 patentov, držiteľ viacerých vyznamenaní (napr. Veľká medaila sv. Gorazda, 2005).

Zverejnené v auguste 1999.

Bajcsy, Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajcsy-julius