Bajcsy, Július

Text hesla

Bajcsy [-či], Július, 12. 12. 1930 Nové Zámky – 13. 2. 2023 Kitchener, Ontário — slovenský elektrotechnik. R 1953 - 2000 pôsobil na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, 1990 - 1994 vedúci Katedry merania; 1990 profesor. Zaoberal sa teoretickými otázkami merania elektrických a neelektrických veličín, analýzou citlivosti elektrických obvodov a problémami technickej diagnostiky. Svojou vedeckovýskumnou, pedagogickou, organizačnou a publikačnou činnosťou významne ovplyvnil rozvoj meracej techniky a moderných metód vyučovania na Slovensku. Patril k prvým konštruktérom československých vyučovacích strojov na prelome 60-tych a 70-tych rokov 20. stor. Jeho najznámejší vyučovací a skúšací stroj Repex bol vyrobený v počte 10 tis. kusov. Autor alebo spoluautor 7 knižných publikácií, napr. Elektrické meranie: Programované úlohy (1980), Automatické systémy merania riadené počítačmi (1986), 25 vysokoškolských učebných textov, 60 vedeckých článkov, 126 populárno-vedeckých článkov a 7 patentov. Držiteľ viacerých vyznamenaní, napr. Veľkej medaily sv. Gorazda, 2005.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. júla 2023.

Bajcsy, Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajcsy-julius