Bajany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Bajany — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji vo východnej časti Východoslovenskej nížiny na agradačnom vale rieky Uh, 107 m n. m.; 447 obyvateľov (2023). Územie je budované štvrtohornými riečnymi uloženinami a pieskovými presypmi, má rovinný reliéf, je odlesnené.

Obec je cestou III. triedy spojená s obcou Lekárovce na východe a s cestou II. triedy Michalovce – Kráľovský Chlmec na západe.

Je písomne doložená v roku 1361 ako Boyan, 1439 Kysmerkowcz a. n. Bayan, 1773 Bajánháza, 1786 Bajánhása, Bonyesty, 1808 Bajánháza, Bonyesty, v rokoch 1863 – 1913 Bajánháza, v roku 1920 Bajanház, v rokoch 1927 – 38 Bajany, Bajánháza, 1938 – 45 Bajánháza, 1945 – 48 Bajany, Bajánháza, v roku 1948 Bajany.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. V rokoch 1939 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: eklektický rímskokatolícky Kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho (1910, upravený 1950), reformovaný kostol (1936), gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila a Metoda (1990 – 92).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. januára 2024.

Bajany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajany