bajada

Text hesla

bajada [-cha-; špan.], bahada — forma georeliéfu, mierny sklonený povrch klesajúci z úpätí pohorí do vnútrohorskej depresie (→ bolson) v suchých a polosuchých oblastiach. Tvoria ho nespevnené sedimenty často vo forme náplavových kužeľov, ukladané občasnými tokmi po prívalových dažďoch na zrezanom skalnom podklade – pedimente.

Zverejnené v auguste 1999.

Bajada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajada