Báhoň

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Báhoň — obec v okrese Pezinok v Bratislavskom kraji v Trnavskej pahorkatine, 153 m n. m.; 1 861 obyvateľov (2023). Územie je budované mladotreťohornými uloženinami pokrytými sprašou, má rovinný, v severozápadnej časti mierne pahorkatinný reliéf, je odlesnené a poľnohospodársky využívané.

Obec leží pri železničnej trati Bratislava – Žilina, cestou III. triedy je spojená so susednými obcami Vištuk a Kaplna.

Územie bolo osídlené v neolite. Obec je písomne doložená v roku 1244 ako Bahun, 1333 Superior Bachan, 1335 Bohon Maior, Bohon Minor, v rokoch 1773, 1786, 1808 Bahony, 1863 – 1913 Báhony, v roku 1920 Báhoň. V rokoch 1974 – 90 k nej boli k pričlenené obce Igram a Kaplna.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: sídlisko volútovej a lengyelskej kultúry, rímsko-barbarské sídlisko, veľkomoravské sídlisko a pohrebisko.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi (1914 – 21, M. M. Harminc), pri kostole neskorobaroková plastika Immaculaty z 1774, kaštieľ (18. stor., 1816 klasicisticky prestavaný, dnes Domov sociálnych služieb pre dospelých).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. januára 2024.

Báhoň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahon