Badín

Text hesla

Badín — obec v okrese Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji na vých. svahoch Kremnických vrchov, 374 m n. m.; 1 928 obyvateľov (2015).

Písomne doložená 1232 ako Badun, 1295 Badyn, 1424 Bagyon, 1773, 1786 Badin, 1808 Badin, Badín, 1863 Badin és Tridubi, 1873 – 1902 Badin, 1907 – 13 Erdőbádony, 1920 Badín. Po 1808 k nej bola pričlenená obec Tri Duby (doložená 1808 Tri Dubi, Tři Duby, Try Duby).

Pôvodne osada kráľovských hájnikov, neskôr poddanská obec zvolenského hradného panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, neskôr tkáčstvom. V 19. stor. tam boli otvorené hnedouhoľné bane, ktoré zanikli v 1. pol. 20. stor. V katastri obce je prírodná rezervácia Badínsky prales. Archeologické sídliskové nálezy z neskorej laténskej doby a z 9. – 10. stor. Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1397, prestavaný 1765 a 1893 – 94) s renesančným opevnením (1636), neogotický evanjelický a. v. kostol (1865), drevená zvonica (1859). Pamätník SNP (1975), pamätná tabuľa A. H. Krčméryho, ktorý tam pôsobil (od 1874) a zomrel.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. januára 2017.

Badín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/badin