Baďan

Text hesla

Baďan — obec v okrese Banská Štiavnica v Banskobystrickom kraji v eróznej kotlinke Štiavnických vrchov, 440 m n. m.; 203 obyvateľov (2015); miestne časti Baďan, Klastava.

Písomne doložená 1245 ako villa Bagun, 1262 Badon, 1773 Bagyan, 1786 Bagyon, 1808 Bagyán, Baďany, Badjany, 1863 Bagyan, 1873 – 88 Bagyán, 1892 – 1913 Bagyan, 1920 Baďan, Baďany, 1927 Baďan.

R. 1971 k nej bola pričlenená obec Klastava (písomne doložená 1245 ako Kalazta, 1285 Chasyta, Chazyta, Thazyta, 1290 Kalescita, 1342 Kalazytha, 1773 Klaszita, Klasittau, Klositawa, 1786 Klaszita, Klasitawa, 1808 Klaszita, Klasytawa, 1863 – 88 Klaszita, 1892 – 1913 Kalászi, 1920 Klastava, Klasytava, 1927 – 71 Klastava).

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Archeologické stopy osídlenia z mladšej kamennej a mladšej bronzovej doby. Stavebné pamiatky: neskororenesančný evanjelický kostol (pôvodne kamenná románska rotunda z 12. stor. so zachovanou kupolovou klenbou, v 15. stor. bola k jej vých. strane pristavaná neskorogotická loď s pravouhlým presbytériom; upravený 1685 a v 19. stor.). V obci sa narodil literárny historik P. Valaský.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. januára 2017.

Baďan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/badan