Bacová, Viera

Text hesla

Bacová, Viera, 2. 11. 1934 Budmerice, okres Pezinok — slovenská ekonómka. Od 1959 pôsobila na Vysokej škole ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave; 1996 profesorka. R. 1994 – 98 členka Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. Zaoberala sa otázkami národohospodárskej teórie a politiky, najmä vedecko-technickej a investičnej. Z tohto aspektu analyzovala makroekonomické rozhodovacie procesy a ich účinnosť.

Autorka početných statí, odborných článkov a diel, napr. Technický rozvoj a ekonomický rast (1970), Investície v ekonomike ČSSR (1977), Efektívnosť vedecko-technického rozvoja (1981), Cieľovo-programový prístup vo vedecko-technickom rozvoji (1988), Makroekonomické rozhodovacie procesy (1995).

Text hesla

Bacová, Viera, 2. 11. 1934 Budmerice, okres Pezinok — slovenská ekonómka. Od 1959 pôsobila na Vysokej škole ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave; 1996 profesorka. R. 1994 – 98 členka Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. Zaoberala sa otázkami národohospodárskej teórie a politiky, najmä vedecko-technickej a investičnej. Z tohto aspektu analyzovala makroekonomické rozhodovacie procesy a ich účinnosť.

Autorka početných statí, odborných článkov a diel, napr. Technický rozvoj a ekonomický rast (1970), Investície v ekonomike ČSSR (1977), Efektívnosť vedecko-technického rozvoja (1981), Cieľovo-programový prístup vo vedecko-technickom rozvoji (1988), Makroekonomické rozhodovacie procesy (1995).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. decembra 2017.

Bacová, Viera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacova-viera