Bačka

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Bačka, maď. Bacska — obec v okrese Trebišov v Košickom kraji vo východnej časti Východoslovenskej kotliny na agradačnom vale Tisy, 102 m n. m.; 593 obyvateľov (2023), 14,2 % slovenskej, 78,0 % maďarskej národnosti. Územie má rovinný reliéf miestami s pieskovými presypmi, je odlesnené a poľnohospodársky využívané. Do katastra zasahuje CHKO Latorica.

Bačka je cestou III. triedy spojená s obcou Kapoňa, s cestou II. triedy Vranov nad Topľou – Čierna (hranica s Ukrajinou) a s prekládkovým komplexom v Čiernej nad Tisou.

Obec je písomne doložená v roku 1214 ako Becheka, 1299 Bachka, 1323 Buchka, 1332 Bachka, 1773 Bacska, 1786 Bacschka, 1808 Bácska, Báčka, 1863 Bácska, v rokoch 1873 – 77 Bacska, v roku 1882 Bácska, 1888 Bacska, v rokoch 1892 – 95 Bácska, 1898 – 1913 Bacska, v roku 1920 Bačka, v rokoch 1927 – 38 Bačka, Bacska, 1938 – 45 Bacska, 1945 – 48 Bačka, Bacska, v roku 1948 Bačka.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Imricha (pôvodne gotický z polovice 15. stor., barokovo prestavaný v 18. stor., upravený v 19. – 20. stor. a 2013 – 14), klasicistická kúria (koniec 18. stor., upravená v 2. polovici 19. stor.), reformovaný kostol (1. polovica 19. stor., prestavaný začiatkom 20. stor.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. septembra 2023.

Bačka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/backa