Bachofen, Johann Jakob

Text hesla

Bachofen, Johann Jakob, 22. 12. 1815 Bazilej – 25. 11. 1887 tamže — švajčiarsky právnik a filozof. Profesor rímskeho práva v Bazileji. Zaoberal sa najmä výskumom matriarchátu (Mutterrecht), o ktorom zistil, že nie je charakteristický len pre jedno etnikum, ale je všeobecným vývojovým stupňom predchádzajúcim patriarchát (Vaterrecht).

Text hesla

Bachofen, Johann Jakob, 22. 12. 1815 Bazilej – 25. 11. 1887 tamže — švajčiarsky právnik a filozof. Profesor rímskeho práva v Bazileji. Zaoberal sa najmä výskumom matriarchátu (Mutterrecht), o ktorom zistil, že nie je charakteristický len pre jedno etnikum, ale je všeobecným vývojovým stupňom predchádzajúcim patriarchát (Vaterrecht).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bachofen, Johann Jakob [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bachofen-johann-jakob