babylonský Talmud

Text hesla

babylonský Talmud, aramejsky Talmud Bavli — rozsiahlejšia verzia Talmudu, ktorá sa stala základom tradičného judaizmu. Konečná podoba textu vznikla pravdepodobne v 8. stor. n. l. a odráža diskusie v babylonských akadémiách v mestách Sura a Pumbedita. Obsahuje komentáre k 37 (zo 63) traktátom Mišny. Časom nadobudla kánonickú platnosť a vytlačila z používania starší, trojnásobne kratší jeruzalemský Talmud. Prvá kompletná edícia, ktorá vyšla v Benátkach v rokoch 1520 – 23, sa stala základom mnohých ďalších edícií.

Zverejnené v auguste 1999.

Babylonský Talmud [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babylonsky-talmud