Babín

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Babín — obec v okrese Námestovo v Žilinskom kraji v juhozápadnom výbežku Oravskej kotliny a na úpätí Oravskej Magury, 680 m n. m.; 1 443 obyvateľov (2023). Územie v kotline má pahorkatinný reliéf, je odlesnené, v Oravskej Magure má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je zalesnené.

Obcou prechádza cesta I. triedy vedúca z Oravského Podzámku na štátnu hranicu s Poľskom.

Obec je písomne doložená v roku 1564 ako Babinowo, 1619 Babina, v rokoch 1773, 1786, 1808, 1863 – 1913 Babin, v roku 1920 Babín.

Obyvatelia sa živili salašníctvom, chovom dobytka, výrobou drevených predmetov a podomovým obchodom.

Stavebné pamiatky: klasicistická kaplnka z 1. polovice 19. stor., rímskokatolícky Kostol zoslania Ducha Svätého z roku 1933 (architekt Milan Michal Harminc) so zariadením zo starého dreveného kostola z roku 1666, zrubové podmurované a podpivničené domy s vysokým štítom, na cintoríne kamenné kríže a náhrobníky s reliéfnou výzdobou z 19. a zo začiatku 20. stor.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. septembra 2023.

Babín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babin