Babčan, Ján

Text hesla

Babčan, Ján, 8. 4. 1928 Závodie, dnes mestská časť Žiliny – 26. 12. 2016 Bratislava — slovenský geochemik. R. 1952 – 67 pracovník Ústavu pre výskum rúd v Kutnej Hore, od 1967 pôsobil na Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1973 – 81 riaditeľ Geologického ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (dnes Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov) v Bratislave; 1978 DrSc., 1981 profesor.

Špecializoval sa na fyzikálnu a analytickú geochémiu, zaoberal sa technológiou nerastných surovín a experimentálnym modelovaním geochemických procesov. Autor vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných štúdií: Základy fyzikálnej geochémie (1984), Vývoj v anorganickej prírode (1987), Neživý svet (2008), Skleníkové systémy a prírodné javy (2011) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. decembra 2017.

Babčan, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babcan-jan