Baal Šem Tov

Text hesla

Baal Šem Tov, nazývaný aj Bešt, vlastným menom Izrael ben Eliezer, okolo 1700 Okopi pri meste Kamenec Podoľský, Ukrajina – 1760 Medžibiž, Ukrajina — židovský mystik, zakladateľ východoeurópskeho chasidizmu. O jeho živote nie sú presné údaje. Podľa legiend charizmatická osobnosť, divotvorca, putujúci kazateľ a uzdravovateľ používajúci na liečenie mená Boha (šem). Viac než na rabínsky intelektuálny výklad Talmudu kládol dôraz na extatickú skúsenosť a intenzívne prežívanie Božej prítomnosti. Učil, že Boh je prítomný v každom človeku a vo všetkom, čo jestvuje, preto je možné slúžiť mu aj najobyčajnejšími činmi, radosťou, vystríhať sa extrémnej askézy. Základom duchovného života má byť modlitba, ktorá je významnejšia ako vzdelanie. Svojou charizmou si získal popularitu medzi Židmi vo vých. Európe, najmä medzi širokými ľudovými masami, ale vplyv dosiahol aj u židovských akademických autorít. Dielom Baal Šem Tova sa zaoberal aj M. Buber.

Zverejnené v auguste 1999.

Baal Šem Tov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baal-sem-tov