Baade, Fritz

Text hesla

Baade [bá-], Fritz, 23. 1. 1893 Neuruppin – 15. 5. 1974 Kiel — nemecký ekonóm, sociológ a prognostik. Zaoberal sa hospodárskou politikou, ekonomickými problémami poľnohospodárstva a svetovou ekonomikou. R. 1948 – 61 pôsobil ako riaditeľ Inštitútu pre svetové hospodárstvo (Institut für Weltwirtschaft) v Kiele, od 1961 riaditeľ Výskumného ústavu pre hospodárske otázky rozvojových krajín v Bonne. Bol priekopníkom prognózovania. Autor viacerých kníh a publikácií, napr. Beh k roku 2000. Naša budúcnosť: Raj alebo sebazničenie ľudstva? (Der Wettlauf zum Jahre 2000. Unsere Zukunft: Ein Paradies oder die Selbstvernichtung der Menschheit, 1960).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. decembra 2017.

Baade, Fritz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baade-fritz