aztécko-tanoské jazyky

Text hesla

aztécko-tanoské jazyky — fyla indiánskych jazykov, ktorú tvorí veľká uto-aztécka jazyková rodina (→ uto-aztécke jazyky) a malá kiowasko-tanoská jazyková rodina v Novom Mexiku a Oklahome so štyrmi jazykmi: kiowa, tiwa, tewa a towa.

Text hesla

aztécko-tanoské jazyky — fyla indiánskych jazykov, ktorú tvorí veľká uto-aztécka jazyková rodina (→ uto-aztécke jazyky) a malá kiowasko-tanoská jazyková rodina v Novom Mexiku a Oklahome so štyrmi jazykmi: kiowa, tiwa, tewa a towa.

Zverejnené v auguste 1999.

Aztécko-tanoské jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aztecko-tanoske-jazyky