azbestocement

Text hesla

azbestocement — zmes azbestových vláken, portlandského cementu, vody, príp. ďalších anorganických vláken (napr. čadičových) a farbív. Vyznačuje sa ohňovzdornosťou a zvýšenou pevnosťou v ťahu a v ťahu za ohybu. Používala sa na produkciu azbestovocementových výrobkov (ploché a vlnité dosky na krytiny, obklady stien, rúry, tvarovky na kanalizáciu), v súčasnosti sa už nepoužíva.

Zverejnené v auguste 1999.

Azbestocement [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/azbestocement