aymarský jazyk

Text hesla

aymarský jazyk, aymarčina, aymarsky aymar aru — juhoamerický indiánsky jazyk; patrí do quechumaraskej (quechumarskej) jazykovej rodiny. Hovorí sa ním na pomerne veľkom území na juž. peruánskych vysočinách (asi 1,2 mil. ľudí) a v susedných oblastiach v Bolívii (asi 1,6 mil. ľudí). V Peru a Bolívii je (popri španielčine, kečuánčine a ďalších domorodých jazykoch) úradným jazykom.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. augusta 2016.

Aymarský jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aymarsky-jazyk