aviváž

Text hesla

aviváž [fr.] — úprava textilných vláken a materiálov na zlepšenie ich úžitkových vlastností (hladkosti, mäkkosti, vláčnosti, súdržnosti), na ich ochranu pred odieraním a trhaním počas spracovania a na zlepšenie ich antistatických vlastností, ktorá sa vykonáva roztokmi emulgátorov a emulzií koloidných povrchovoaktívnych látok (pred farbením sa musia odstraňovať). Robí sa pomocou avivážnych prípravkov, ktoré sa nanášajú striekaním, namáčaním alebo poterom.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. apríla 2017.

Aviváž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/avivaz