Auty, Robert

Text hesla

Auty [óti], Robert, 10. 10. 1914 Rotterham – 18. 8. 1978 Oxford — britský jazykovedec, slavista, bohemista a slovakista. Profesor na univerzitách v Cambridgei, Londýne a Oxforde. Pôvodne sa venoval germánskej a románskej filológii, neskôr kultúrnemu a národnostnému životu v strednej Európe, osobitne spisovným jazykom slovanských i neslovanských národov v bývalom Rakúsko-Uhorsku, všímal si aj iné spisovné jazyky, napr. estónsky. Sledoval úlohu významných osobností ako kodifikátorov spisovných jazykov. V ročenke The Year’s Work in Modern Language Studies pravidelne uverejňoval prehľady slovenskej jazykovedy a literárnej vedy v období 1940 – 49. Autor kompendia Príručka starej cirkevnej slovančiny II. Texty a slovník (Handbook of Old Church Slavonic II. Texts and Glossary, 1960, 1965, 1968).

Člen Medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky a ďalších medzinárodných slavistických inštitúcií. Od 1957 člen korešpondent Rakúskej akadémie vied, od 1970 člen Britskej akadémie vied. Jeho zásluhou sa slovenský jazyk a literatúra prednášajú na univerzitách v Cambridgei, Oxforde a Sheffielde.

Text hesla

Auty [óti], Robert, 10. 10. 1914 Rotterham – 18. 8. 1978 Oxford — britský jazykovedec, slavista, bohemista a slovakista. Profesor na univerzitách v Cambridgei, Londýne a Oxforde. Pôvodne sa venoval germánskej a románskej filológii, neskôr kultúrnemu a národnostnému životu v strednej Európe, osobitne spisovným jazykom slovanských i neslovanských národov v bývalom Rakúsko-Uhorsku, všímal si aj iné spisovné jazyky, napr. estónsky. Sledoval úlohu významných osobností ako kodifikátorov spisovných jazykov. V ročenke The Year’s Work in Modern Language Studies pravidelne uverejňoval prehľady slovenskej jazykovedy a literárnej vedy v období 1940 – 49. Autor kompendia Príručka starej cirkevnej slovančiny II. Texty a slovník (Handbook of Old Church Slavonic II. Texts and Glossary, 1960, 1965, 1968).

Člen Medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky a ďalších medzinárodných slavistických inštitúcií. Od 1957 člen korešpondent Rakúskej akadémie vied, od 1970 člen Britskej akadémie vied. Jeho zásluhou sa slovenský jazyk a literatúra prednášajú na univerzitách v Cambridgei, Oxforde a Sheffielde.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Auty, Robert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/auty-robert