autorský plurál

Text hesla

autorský plurál, plurál skromnosti — spôsob vyjadrovania vzťahu medzi autorom náučného textu a jeho adresátom. Realizuje sa tak, že autor podáva informácie o výsledkoch svojej vedeckej práce v plurálovej forme (v množnom čísle). Napr.: V tejto našej štúdii sa venujeme...

Zverejnené v auguste 1999.

Autorský plurál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/autorsky-plural