Augiášov chliev

Text hesla

Augiášov chliev — v gréckej mytológii maštale elidského kráľa Augiáša (lat. Augias, gr. Augeias), ktorý mal obrovské stáda dobytka. Stajne však nemal kto čistiť, a tak sa v nich nahromadilo obrovské množstvo hnoja. Jednou z dvanástich úloh hrdinu Herakla bolo vyčistiť ich. Vyriešil to tak, že dobytok vyhnal von, cez stajne nasmeroval vodu riek Alfeios a Péneios, a keď boli vyčistené, dobytok vohnal späť. Za odmenu mal dostať desatinu kráľových stád. Augiáš však nechcel Heraklovi odmenu vyplatiť, preto sa Herakles (keď sa zbavil potupných úloh) vrátil do Elidy a Augiáša zabil.

Spojenie čistiť Augiášov chliev (lat. Augiae cloacas purgare) sa prenesene používa na označenie upratovania veľkého neporiadku, dôkladnej očisty, napravovania nedbalosti ap. (napr. Seneca: Ako sa cisár Claudius premenil na dyňu).

Zverejnené v auguste 1999.

Augiášov chliev [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/augiasov-chliev