atómový čas

Text hesla

atómový čas, angl. Atomic Time, skr. AT — čas udávaný atómovými hodinami. Stupnica atómového času využíva stabilné frekvencie atómov a molekúl a je rovnomerná s presnosťou do 10-11 sekundy. Z niekoľkých nezávislých škál atómového času bol 1971 zavedený Medzinárodný atómový čas (angl. International Atomic Time, skr. IAT) ako súradnicová časová škála definovaná v geocentrickej referenčnej sieti so sekundou definovanou v Medzinárodnej sústave jednotiek SI a realizovanou na geoide ako škálovej jednotke. Spoľahlivosť IAT určovaného v praxi Medzinárodným úradom pre miery a váhy na základe váženého priemeru je zaručená údajmi z viac ako 400 atómových hodín v 50 národných laboratóriách (2013) z celého sveta. Trvanie sekundy v IAT je definované na rotačnom geoide (fakticky na hladine mora); s výškou sa sekunda skracuje o hodnotu 1,1 · 10-13 na 1 km výšky nad geoidom. Atómový čas je veľmi blízky efemeridovému času.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. júla 2017.

Atómový čas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atomovy-cas