Athinagoras I.

Text hesla

Athinagoras I., vlastným menom Aristoklis Spyru, 6. 4. 1886 Tsaraplana, dnes Vasiliko – 7. 7. 1972 Istanbul — grécky pravoslávny cirkevný hodnostár. R. 1922 – 30 metropolita Korfu, 1930 – 48 arcibiskup Severnej a Južnej Ameriky, 1948 – 72 konštantínopolský ekumenický patriarcha. Jeho stretnutia s pápežom Pavlom VI. (1964, 1967) sa stali základom dialógu medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 17. mája 2018.

Athinagoras I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/athinagoras-i