astúrska tektonická fáza

Text hesla

astúrska tektonická fáza — spoločne so sudetskou tektonickou fázou jedna z najvýznamnejších tektonických udalostí (fáz) hercýnskeho geotektonického cyklu na celom svete. Prebehla asi pred 290 mil. rokov vo vrchnom karbóne. Nazvaná podľa Astúrie.

Zverejnené v auguste 1999.

Astúrska tektonická fáza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asturska-tektonicka-faza