Astronomischer Gesellschaft Katalog

Text hesla

Astronomischer Gesellschaft Katalog [-šer -zelšaft], AGK — najznámejší pozičný katalóg hviezd vydávaný Nemeckou astrononomickou spoločnosťou. Doteraz vyšli 3 vydania zostavené v rámci medzinárodnej spolupráce. AGK 1 obsahuje presné polohy asi 190-tis. hviezd pre epochu 1880,0, AGK 2 pre epochu 1930,0 a AGK 3 pre epochu 1950,0.

Zverejnené v auguste 1999.

Astronomischer Gesellschaft Katalog [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astronomischer-gesellschaft-katalog