Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Text hesla

Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre — astronomické observatórium Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave budované 1988 – 94 pod vedením P. Paľuša v Modre-Piesku (535 m n. m.). Je vybavené zrekonštruovaným 60 cm ďalekohľadom, ktorý bol predtým umiestnený v observatóriu v Starej Ďale, dnešné Hurbanovo (1926 – 38), a v observatóriu na Skalnatom plese (1943 – 78), a 2 refraktormi (0,2 m s ohniskovou vzdialenosťou 3,04 m a 0,1 m s ohniskovou vzdialenosťou 1 m). V areáli observatória sa nachádza stanica Slovenskej siete na detekciu meteorov videotechnikou, seizmografy a magnetometre. Okrem vedeckého výskumu komét, asteroidov, hviezd a Slnka slúži aj na praktický výcvik poslucháčov astronómie.

Text hesla

Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre — astronomické observatórium Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave budované 1988 – 94 pod vedením P. Paľuša v Modre-Piesku (535 m n. m.). Je vybavené zrekonštruovaným 60 cm ďalekohľadom, ktorý bol predtým umiestnený v observatóriu v Starej Ďale, dnešné Hurbanovo (1926 – 38), a v observatóriu na Skalnatom plese (1943 – 78), a 2 refraktormi (0,2 m s ohniskovou vzdialenosťou 3,04 m a 0,1 m s ohniskovou vzdialenosťou 1 m). V areáli observatória sa nachádza stanica Slovenskej siete na detekciu meteorov videotechnikou, seizmografy a magnetometre. Okrem vedeckého výskumu komét, asteroidov, hviezd a Slnka slúži aj na praktický výcvik poslucháčov astronómie.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astronomicke-geofyzikalne-observatorium-uk-v-modre