Astronomical Ephemeris

Text hesla

Astronomical Ephemeris [estronomikl ife-] — najstaršia astronomická ročenka, ktorú vydávalo od 1767 Kráľovské observatórium v Greenwichi, do 1959 pod názvom Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris. Obsahovala všetky údaje potrebné na astronomické pozorovania v danom roku, ako aj podrobný opis výpočtu všetkých uvedených údajov. R. 1981 sa zlúčila s American Ephemeris and Nautical Almanac do Astronomical Almanac.

Text hesla

Astronomical Ephemeris [estronomikl ife-] — najstaršia astronomická ročenka, ktorú vydávalo od 1767 Kráľovské observatórium v Greenwichi, do 1959 pod názvom Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris. Obsahovala všetky údaje potrebné na astronomické pozorovania v danom roku, ako aj podrobný opis výpočtu všetkých uvedených údajov. R. 1981 sa zlúčila s American Ephemeris and Nautical Almanac do Astronomical Almanac.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astronomical Ephemeris [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astronomical-ephemeris