Astronomical Almanac

Text hesla

Astronomical Almanac [estronomikl elmenek] — najprestížnejšia astronomická ročenka, ktorá vznikla 1981 zlúčením britskej ročenky Astronomical Ephemeris a americkej ročenky American Ephemeris and Nautical Almanac. Uvádza fázy Mesiaca, viditeľnosť planét, zákryty hviezd Mesiacom, prechody komét cez perihélium, východy a západy Slnka, Mesiaca a planét, začiatok a koniec súmraku, zatmenia Slnka a Mesiaca, svet. a hviezdny čas, precesiu a nutáciu Zeme, pohyb pólu, údaje o mesiacoch planét a najväčších asteroidoch, zoznam jasných hviezd, štandardné hviezdy v niekoľkých fotometrických systémoch, polohy observatórií a zoznam najväčších prístrojov, juliánsky dátum a sústavu astronomických konštánt. V súčasnosti je k dispozícii aj online verzia.

Text hesla

Astronomical Almanac [estronomikl elmenek] — najprestížnejšia astronomická ročenka, ktorá vznikla 1981 zlúčením britskej ročenky Astronomical Ephemeris a americkej ročenky American Ephemeris and Nautical Almanac. Uvádza fázy Mesiaca, viditeľnosť planét, zákryty hviezd Mesiacom, prechody komét cez perihélium, východy a západy Slnka, Mesiaca a planét, začiatok a koniec súmraku, zatmenia Slnka a Mesiaca, svet. a hviezdny čas, precesiu a nutáciu Zeme, pohyb pólu, údaje o mesiacoch planét a najväčších asteroidoch, zoznam jasných hviezd, štandardné hviezdy v niekoľkých fotometrických systémoch, polohy observatórií a zoznam najväčších prístrojov, juliánsky dátum a sústavu astronomických konštánt. V súčasnosti je k dispozícii aj online verzia.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astronomical Almanac [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astronomical-almanac