astrometria

Text hesla

astrometria [gr.], pozičná astronómia — odvetvie astronómie zaoberajúce sa meraním polôh nebeských telies ako súčasti určovania ich dráh. Astrometria používa prevažne optické metódy. Najstaršia je vizuálna metóda – meranie polôh telies okom pomocou mikrometra priamo v ohnisku ďalekohľadu. Fotografická metóda umožňuje opakované meranie z fotografickej platne, čo sa využíva pri určovaní vlastných pohybov hviezd. Najmodernejšia metóda pomocou prvkov CCD podstatne rozširuje možnosti meraní a skracuje expozičné doby. Rádioastrometria používa na určovanie polohy rádiových zdrojov rádiové interferometre.

Určovanie polohy nebeských telies úzko súvisí so zavedením astronomických súradníc. Jedným z cieľov astrometrie je pomocou detailného štúdia vybraných asteroidov systematicky spresňovať základné siete astronomických súradníc a následne polohy hviezd v pozičných hviezdnych katalógoch. V slnečnej sústave astrometria získava presné polohy planét a ich mesiacov, komét a asteroidov, ktoré sú potrebné na výpočet dráh a efemeríd. Polohy nebeských telies sa merajú vzhľadom na slabé vzdialené zdroje (relatívne meranie) alebo nezávisle od údajov vo hviezdnych katalógoch (absolútne meranie). Absolútne súradnice sa určujú pomocou meridiánových kruhov. Vzhľadom na neveľký optický dosah týchto prístrojov sa absolútne merajú len najjasnejšie hviezdy a objekty. Určenie dráh telies približujúcich sa k Zemi (→ NEA) umožňuje predpovedať možnú kolíziu Zeme s telesom a zmenšiť alebo vylúčiť dôsledky očakávanej katastrofy. Pretože polohu nebeských objektov ovplyvňuje aj zmena pohybu pozorovateľa, astrometria sa venuje aj štúdiu pohybu a rotácie Zeme. V poslednom období má astrometria aj ďalšiu úlohu. Niektoré kométy a asteroidy boli alebo budú cieľom kozmických letov (napr. Halleyho kométa, kométy 21P/Giaccobiniho-Zinnerova a 26P/Griggova-Skjellerupova, asteroidy Gaspra, Ida, Mathilde a Eros), čo si vyžaduje znalosť ich dráh s veľkou presnosťou. Astrometria je v takom prípade životne dôležitá pri správnom navedení sond.

Text hesla

astrometria [gr.], pozičná astronómia — odvetvie astronómie zaoberajúce sa meraním polôh nebeských telies ako súčasti určovania ich dráh. Astrometria používa prevažne optické metódy. Najstaršia je vizuálna metóda – meranie polôh telies okom pomocou mikrometra priamo v ohnisku ďalekohľadu. Fotografická metóda umožňuje opakované meranie z fotografickej platne, čo sa využíva pri určovaní vlastných pohybov hviezd. Najmodernejšia metóda pomocou prvkov CCD podstatne rozširuje možnosti meraní a skracuje expozičné doby. Rádioastrometria používa na určovanie polohy rádiových zdrojov rádiové interferometre.

Určovanie polohy nebeských telies úzko súvisí so zavedením astronomických súradníc. Jedným z cieľov astrometrie je pomocou detailného štúdia vybraných asteroidov systematicky spresňovať základné siete astronomických súradníc a následne polohy hviezd v pozičných hviezdnych katalógoch. V slnečnej sústave astrometria získava presné polohy planét a ich mesiacov, komét a asteroidov, ktoré sú potrebné na výpočet dráh a efemeríd. Polohy nebeských telies sa merajú vzhľadom na slabé vzdialené zdroje (relatívne meranie) alebo nezávisle od údajov vo hviezdnych katalógoch (absolútne meranie). Absolútne súradnice sa určujú pomocou meridiánových kruhov. Vzhľadom na neveľký optický dosah týchto prístrojov sa absolútne merajú len najjasnejšie hviezdy a objekty. Určenie dráh telies približujúcich sa k Zemi (→ NEA) umožňuje predpovedať možnú kolíziu Zeme s telesom a zmenšiť alebo vylúčiť dôsledky očakávanej katastrofy. Pretože polohu nebeských objektov ovplyvňuje aj zmena pohybu pozorovateľa, astrometria sa venuje aj štúdiu pohybu a rotácie Zeme. V poslednom období má astrometria aj ďalšiu úlohu. Niektoré kométy a asteroidy boli alebo budú cieľom kozmických letov (napr. Halleyho kométa, kométy 21P/Giaccobiniho-Zinnerova a 26P/Griggova-Skjellerupova, asteroidy Gaspra, Ida, Mathilde a Eros), čo si vyžaduje znalosť ich dráh s veľkou presnosťou. Astrometria je v takom prípade životne dôležitá pri správnom navedení sond.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astrometria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astrometria