astro-

Text hesla

astro- [gr.] — prvá časť zložených slov vyjadrujúca vzťah k hviezdam.

Text hesla

astro- [gr.] — prvá časť zložených slov vyjadrujúca vzťah k hviezdam.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astro- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astro