asteronym

Text hesla

asteronym [gr.] — nahradenie mena hviezdičkou alebo troma hviezdičkami (***). Vyskytuje sa v publicistickom alebo v umeleckom štýle, keď autor chce alebo musí byť tabuovaný.

Zverejnené v auguste 1999.

Asteronym [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asteronym