astenosféra

Text hesla

astenosféra [gr.] — podľa pôvodného názoru amerického geológa Josepha Barrella (*1869, †1919; pojem astenosféra zaviedol 1914) vrstva pod litosférou s pomerne menšou pevnosťou pri dlhotrvajúcich napätiach; podľa novej globálnej tektoniky zóna najvrchnejšieho zemského plášťa od hĺbky 100 do 300 km (údaje autorov o hĺbke sa líšia), pre ktorú je charakteristický mimoriadne pomalý pohyb zemetrasných vĺn. Tento jav sa fyzikálne vysvetľuje miestnym skvapalnením hornín účinkami vysokého tlaku a teploty. Tektonicky je astenosféra významná vznikom konvekčných prúdov, ktoré vyvolávajú pohyb litosférických dosák. Horná hranica astenosféry je plochou oddeľujúcou litosférické dosky. Magmaticky je astenosféra zdrojom čadičových tavenín (→ plutonizmus, → sopečná činnosť).

Zverejnené v auguste 1999.

Astenosféra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astenosfera