astatický

Text hesla

astatický [gr.] — neschopný udržať rovnováhu; nestály, vratký; opak: statický.

Text hesla

astatický [gr.] — neschopný udržať rovnováhu; nestály, vratký; opak: statický.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astatický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astaticky