Aššur

Text hesla

Aššur, Assur, pôvodne Anšar — asýrsky boh sídelného mesta Aššur (→ babylonsko–asýrske náboženstvo). Po sformovaní sa expanzívnej Asýrskej ríše (→ Asýria) boli na Aššura prenesené niektoré pocty patriace iným bohom regiónu, najmä Enlilovi a Mardukovi. Preto napr. v asýrskej verzii babylonského kozmogenického eposu Enuma eliš vystupuje Aššur (namiesto Marduka) ako víťaz nad silami chaosu a ako stvoriteľ sveta. Aššur (Pán nebies) rozhodoval o osudoch, bol bohom spravodlivosti a vojenstva. Stvárňovaný v okrídlenom slnečnom kotúči s lukom. Jeho kult zostal v obmedzenej miere zachovaný aj po rozpade Asýrskej ríše (asi do 3. stor. n. l.).

Zverejnené v auguste 1999.

Aššur [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/assur