Assiniboini

Text hesla

Assiniboini, vlastným menom Nakonabi, Nakoda Oyadebi — severoamerický indiánsky kmeň žijúci v severozápadnej časti Severnej Ameriky; asi 7-tis. príslušníkov (2010).

Assiniboini pôvodne žili v oblasti západne od Horného jazera ako súčasť siouxských Yanktonaiov, od ktorých sa oddelili zrejme v 2. polovici 17. stor. v priebehu začiatku migrácie Siouxov (pod tlakom Odžibwejov) na západ. Usadili sa na severe Veľkých prérií v oblasti medzi riekami Assiniboine, South Saskatchewan a Missouri (bola známa ako Assiniboia). Podobne ako ostatné prériové kmene aj Assiniboini žili kočovným spôsobom života v típí, organizovaní boli v patrilineárnych rodoch. Zaoberali sa najmä lovom (bizónov), zberom a od konca 18. stor. i chovom koní (boli výbornými jazdcami).

S Európanmi prišli po prvýkrát do kontaktu asi v roku 1690. Pravdepodobne koncom 17. stor. po krvavých konfliktoch uzatvorili mier (a spojenectvo) s Kríami a neskôr i s Odžibwejmi, s ktorými potom spoločne napádali Vraních Indiánov (Absarokov), Čiernonožcov, Atsinov a Siouxov (proti USA však vojnu nikdy neviedli). Priateľské vzťahy mali okrem Kríov a Odžibwejov aj s Hidatsami, s ktorými aj obchodovali. Boli zároveň spoľahlivými a dôležitými obchodnými partnermi aj pre európskych obchodníkov s kožušinami (najmä zo Spoločnosti Hudsonovho zálivu), vďaka čomu sa stali jedným z prvých prériových kmeňov so strelnými zbraňami. Po devastujúcej epidémii kiahní v polovici 19. stor., po ktorej klesol ich počet o 75 %, ako aj po dohode o mieri prériových kmeňov s USA sa koncom 19. stor. usadili v niekoľkých rezerváciách, z ktorých najznámejšie sú Fort Belknap na južnom brehu rieky Milk River (v blízkosti dnešného mesta Harlem) a Fort Peck na severnom brehu rieky Missouri (v blízkosti dnešného mesta Glasgow).

Jazyk Assiniboinov (nakhóda, assiniboine) patrí do siouxskej jazykovej rodiny (→ siouxské jazyky), ovláda ho však iba menšina Assiniboinov (asi 150 ľudí), väčšina hovorí americkou angličtinou. Je veľmi blízky jazyku Kamenných Indiánov (aj Nakodovia, Stoneyovia, vlastným menom Iyethkabi, Îyârhe Nakodabi), ktorí sa asi v roku 1744 od Assiniboinov oddelili a vytvorili samostatný kmeň v severozápadných lesoch Skalnatých vrchov (etnonymum Kamenní Indiáni sa často nesprávne používa aj pre samotných Assiniboinov).

Podľa Assiniboinov je nazvaných viacero geografických objektov (napr. rieka Assiniboine, vrch Mount Assiniboine, pevnosť Fort Assiniboine).

Zverejnené 24. januára 2022.

Assiniboini [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/assiniboini