assignment

Text hesla

assignment [esajnment; angl.] — prevod vlastníctva určitého majetku vzťahujúci sa obyčajne na práva v rámci lízingu, kontraktu, hypotéky alebo i odberateľskej pohľadávky.

Text hesla

assignment [esajnment; angl.] — prevod vlastníctva určitého majetku vzťahujúci sa obyčajne na práva v rámci lízingu, kontraktu, hypotéky alebo i odberateľskej pohľadávky.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Assignment [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/assignment