asset

Text hesla

asset [eset; angl.] — majetok osoby, spoločnosti alebo korporácie predstavujúci záruku splatnosti ich finančných záväzkov. Účtuje sa na ľavej strane účtu (→ má dať) v bilancii spoločnosti, predstavuje aktívum, napr. majetok banky tvoria hotovosť, povinné minimálne rezervy, investície – cenné papiere, pohľadávky – úvery, hmotný a nehmotný majetok.

Text hesla

asset [eset; angl.] — majetok osoby, spoločnosti alebo korporácie predstavujúci záruku splatnosti ich finančných záväzkov. Účtuje sa na ľavej strane účtu (→ má dať) v bilancii spoločnosti, predstavuje aktívum, napr. majetok banky tvoria hotovosť, povinné minimálne rezervy, investície – cenné papiere, pohľadávky – úvery, hmotný a nehmotný majetok.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. mája 2017.

citácia

Asset [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asset