asovia

Text hesla

asovia, aesir — v severogermánskej mytológii najvýznamnejšia skupina bohov (Odin, Tór, Týr). Ich sídlom v strede sveta je Asgard.

Zverejnené v auguste 1999.

Asovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asovia