Asociácia priemyslu a ochrany prírody

Text hesla

Asociácia priemyslu a ochrany prírody, APOP — mimovládna nezisková organizácia na Slovensku usilujúca sa o zosúladenie požiadaviek ochrany prírody s priemyselnou činnosťou. Existovala 1993 – 2010. Spracúvala a realizovala revitalizačné projekty ochrany prírody v bratislavskom regióne. Jej členmi boli Slovnaft, Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, Povodie Dunaja, Vodohospodárska výstavba, Istrochem, Volkswagen Bratislava, Hydrostav, Hydrovrt, Západoslovenské energetické závody, Geotest Bratislava, Geosan, Prírodovedecká fakulta UK, Slovenský pozemkový fond a mestské časti Bratislavy Staré Mesto, Ružinov, Lamač, Nové Mesto, Vrakuňa a Vajnory.

Text hesla

Asociácia priemyslu a ochrany prírody, APOP — mimovládna nezisková organizácia na Slovensku usilujúca sa o zosúladenie požiadaviek ochrany prírody s priemyselnou činnosťou. Existovala 1993 – 2010. Spracúvala a realizovala revitalizačné projekty ochrany prírody v bratislavskom regióne. Jej členmi boli Slovnaft, Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, Povodie Dunaja, Vodohospodárska výstavba, Istrochem, Volkswagen Bratislava, Hydrostav, Hydrovrt, Západoslovenské energetické závody, Geotest Bratislava, Geosan, Prírodovedecká fakulta UK, Slovenský pozemkový fond a mestské časti Bratislavy Staré Mesto, Ružinov, Lamač, Nové Mesto, Vrakuňa a Vajnory.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. októbra 2017.

Asociácia priemyslu a ochrany prírody [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asociacia-priemyslu-ochrany-prirody