Asmus, Valentin Ferdinandovič

Text hesla

Asmus, Valentin Ferdinandovič, 30. 12. 1894 Kyjev – 4. 6. 1975 Moskva — sovietsky historik filozofie a estetik, od 1939 profesor Moskovskej štátnej univerzity. V popredí jeho záujmu boli najmä dejiny nemeckého klasického idealizmu. Autor troch desiatok monografií, napr. Marx a buržoázny historizmus (Marx i buržuaznyj istorizm, 1933, slov. 1973). Jeho názory sa väčšinou odchyľovali od dogmatického marxizmu. Okrem dejín filozofie sa zaoberal logikou, najmä náukou o dokazovaní a vyvracaní, a literárnou históriou. Napísal štúdie o J. W. Goethem a F. Schillerovi.

Zverejnené v auguste 1999.

Asmus, Valentin Ferdinandovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asmus-valentin-ferdinandovic