askripcia

Text hesla

askripcia [lat.] — pripísanie; v sociológii označenie vlastností jednotlivcov, ktoré sú dané už pred narodením, a preto ich dodatočnou činnosťou nemožno ovplyvniť. Napríklad askriptívny (pripísaný) status je pozícia jednotlivca v stratifikačnom systéme, ktorá sa mu pripisuje na základe neovplyvniteľných vlastností ako pohlavie, rasa ap. Opakom je získaný status, ktorý jednotlivec dosahuje vlastnými silami, napríklad vzdelaním, výberom zamestnania, rodinným stavom a podobne.

Zverejnené v auguste 1999.

Askripcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/askripcia