askéta

Text hesla

askéta [gr.] — osoba, ktorá sa zrieka materiálnych statkov, životných pôžitkov, potláča v sebe prirodzené sklony, náruživosť.

Zverejnené v auguste 1999.

Askéta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asketa