askéta

Text hesla

askéta [gr.] — osoba, ktorá sa zrieka materiálnych statkov, životných pôžitkov, potláča v sebe prirodzené sklony, náruživosť.

Text hesla

askéta [gr.] — osoba, ktorá sa zrieka materiálnych statkov, životných pôžitkov, potláča v sebe prirodzené sklony, náruživosť.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Askéta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asketa