asinus ad lyram

Text hesla

asinus ad lyram [lat.] — osol pri lýre; o ľuďoch v neprimeranom postavení, ktorí vykonávajú činnosť nezodpovedajúcu ich schopnostiam. Slovné spojenie má pôvod v gréckom porekadle o oslovi, ktorý počúva hru na lýre, ale hudbe nerozumie. Zaznamenali ho viacerí bájkari (napr. Phaedrus), v Európe zdomácnelo najmä zásluhou Erazma Rotterdamského.

Zverejnené v auguste 1999.

Asinus ad lyram [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asinus-ad-lyram