asibilácia

Text hesla

asibilácia [lat.] — postupné oslabovanie záveru sprevádzané vznikom sykavého trecieho šumu; historická zmena hlások ď, ť na , ć a pri ďalšom vývoji na dz, c. V úplnom rozsahu sa uskutočnila v severnom areáli západnej slovenčiny a v celej východnej slovenčine (napr. v slovách dzedzina, cicho, idzece). Zo slovanských jazykov sa vyskytuje napr. v poľštine a bieloruštine. Vyslovovanie spoluhlásky c namiesto pôvodného ť sa nazýva cekanie, spoluhlásky dz namiesto pôvodného ď dzekanie.

Zverejnené v auguste 1999.

Asibilácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asibilacia