asfaltový pás

Text hesla

asfaltový pás — stavebný izolačný výrobok tvorený kombináciou asfaltu a vystuženej vložky z impregnovanej lepenky, juty, plsti, ktoré sa v súčasnosti nahrádzajú nenasiakavými vložkami (sklené rohože, hliníkové alebo medené fólie). Dodáva sa v kotúčoch, ktoré sa rozvíňajú a zliepajú nátermi z horúceho asfaltového lepidla alebo natavovaním horúcim vzduchom, príp. sú samolepiace. Používa sa pri hydroizolácii stavieb, príp. ich častí, ako sú základy, strechy, terasy a pod.

Zverejnené v auguste 1999.

Asfaltový pás [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asfaltovy-pas