asfaltový betón

Text hesla

asfaltový betón, asfaltobetón — zmes ropného alebo prírodného asfaltu a kameniva. Používa sa ako kryt cestných vozoviek, letiskových plôch, pri stavbe prívodných kanálov vodných elektrární, na tesnenie sypaných hrádzí a pod. Vyrába sa zväčša za horúca v obaľovacích súpravách. Pomocou finišerov sa ukladá na upravený povrch (čistý, suchý, príp. mierne navlhčený, ošetrený spojovacím náterom) v jednej alebo vo viacerých vrstvách a utláča sa valcami.

Zverejnené v auguste 1999.

Asfaltový betón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asfaltovy-beton