Ašéra

Text hesla

Ašéra — v kanaánskom náboženstve bohyňa plodnosti. Jej symbolom je zelený strom alebo vztýčený drevený stĺp. V Ugarite uctievaná ako Atirat, manželka najvyššieho boha Éla, v Kanaáne po boku Baala.

Zverejnené v auguste 1999.

Ašéra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asera